Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2023

Faställd på årsmötet 23-02-02

Allmänt

  • Jämna planens markhål innan sjösättning
  • Sladda av planen efter sjösättning
  • Underhåll bockbod/sjöbod (hösten)


Sjösättning/återställning vaggor 5 maj

Allmänt medlemsmöte med enkel förtäring

 

Torrsättning/Utsättning av vaggor (Datum preliminära)

2/9 Arbetsdag, utsättning av vaggor, avmastning, städning 

8/9 Upptagning samt allmänt medlemsmöte med enkel förtäring


Styrelsemöten

2/2 Konstituerande möte

20/4 kl 18.30

2/9 (efter arb.dag),

23/11 (inkl förtäring),

18/1 (2024) Kl 18.30.

Extra styrelsemöte påkallas vid behov

 

Årsmöte 2023

8/2 2024 kl 18.00