Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2022

Allmänt

  • Jämna planens markhål innan sjösättning
  • Sladda av planen efter sjösättning
  • Underhåll klubbhus (täckskivor för grunden)


Sjösättning/återställning vaggor 6 maj

Allmänt medlemsmöte med enkel förtäring

 

Torrsättning/Utsättning av vaggor

Datum meddelas senare

Allmänt medlemsmöte med enkel förtäring


Styrelsemöten

17/2 Konstituerande möte

21/4, 6/10, 24/11, 19/1 (2023)

 

Årsmöte 2022

2/2 (2023)