Verksamhetsplan

Hasslö BåtFöreningVerksamhetsplan 2020


Styrelsemöten

23 januari

27 februari, konstituerande möte följt av styrelsemöte

23 april

1 oktober

19 november

24 januari 2021Medlemsmöten

8 maj i samband med sjösättning

18 september i samband med torrsättningÅrsmöte för 2020

4 februari 2021Sjösättning och iordningställande av vaggor/vagnar

8 majUtplacering av vaggor/vagnar inför torrsättning

12 septemberTorrsättning

18 september
Copyright © All Rights Reserved