Avgifter

Avgifter 2023

(Uppdaterad efter årsmötet 23-02-02)

Medlemsavgift

250 kr

Vinterplats på planen

400 kr

OBS Båtar över 34 fot +1000kr

Upptagnings/sjösättnings-avgift

600 kr

Avgift för sommarplats på planen

1000 kr år 1

OBS Avgiften höjs med 1000 kr årligen vid kvarliggning

Påminnelseavgift sen betalning

  50 kr

Vimpel/Standert

100 kr

Elavgift större arbeten vintertid

100 kr

Hyra föreningslokal (medlem)

500 kr

Hyra föreningslokal enstaka föreningsmöten

300 kr

Hyra föreningslokal (icke medlem)

("fest-hyran")

750 kr

Hyra föreningslokal för föreningsmöten/år

500 kr

Städavgift 

500 kr (vid utebliven städning)

Avgifterna inbetalas till


Swish        1235114749

Bankgiro    250-9503


Glöm ej ange namn och syfte.